Phòng Xông Khô

Radiant_infra_SGC1210BR

  Phòng xông hơi được thiêt kế hep hay rộng tùy theo diện tích và nhu câu sử dụng của gia đình. Phòng có hai nâc một ngôi và 1 để chân tựa lưng thả lỏng người; không khí ở bậc trên nóng hơn ở bậc dưới. Tùy theo khả năng chịu nhiệt, người tăm

Giá:Đang cập nhật

Chi tiết sản phẩm:

 

Phòng xông hơi được thiêt kế hep hay rộng tùy theo diện tích và nhu câu sử dụng của gia đình. Phòng có hai nâc một ngôi và 1 để chân tựa lưng thả lỏng người; không khí ở bậc trên nóng hơn ở bậc dưới. Tùy theo khả năng chịu nhiệt, người tăm sẽ lựa chọn chỗ phù hợp cho mình. Radiant_infra_SGC1210BR

 

 

Sản phẩm liên quan: