Phòng Xông Khô

  Phòng xông hơi được thiêt kế hep hay rộng tùy theo diện tích và nhu câu sử dụng của gia đình. Phòng có hai nâc một ngôi và 1 để chân tựa lưng thả lỏng người; không khí ở bậc trên nóng hơn ở bậc dưới. Tùy theo khả năng chịu nhiệt, người tăm

Giá:Đang cập nhật

Chi tiết sản phẩm:

 

Phòng xông hơi được thiêt kế hep hay rộng tùy theo diện tích và nhu câu sử dụng của gia đình. Phòng có hai nâc một ngôi và 1 để chân tựa lưng thả lỏng người; không khí ở bậc trên nóng hơn ở bậc dưới. Tùy theo khả năng chịu nhiệt, người tăm sẽ lựa chọn chỗ phù hợp cho mình. Radiant_infra_SGC1210BR

 

 

Sản phẩm liên quan: