Máy xông hơi Harvia THE WALL

 Máy xông hơi The Wall có 2 dạng điều khiển cơ và bảng điều khiển  công suất 4,5 kW 6 kW 8 kW 9 kW. Giá cả rất phù hợp là một lựa chọn mới cho gia đình và Rersot.

Giá:Đang cập nhật

Chi tiết sản phẩm:

Harvia_TheWall_web_SW45_SW60

 Máy xông hơi The Wall có 2 dạng điều khiển cơ và bảng điều khiển 
công suất 4,5 kW 6 kW 8 kW 9 kW.

Giá cả rất phù hợp là một lựa chọn mới cho gia đình và Rersot.